Met de vereniging Bio-NH verbinden we biologische ondernemers in Noord-Holland, zowel agrarische ondernemers als winkeliers, ambachtelijke verwerkers en kleinschalige handelaren. Wij bieden één aanspreekpunt voor diverse geïnteresseerde partijen. Voor onze leden spelen we in op de vraag naar inhoudelijke verdieping, bieden gelegenheid voor ontmoeting en behartigen de belangen.

Vanuit de landbouw zijn alle sectoren vertegenwoordigd. Binnen de vereniging geven we aandacht aan ieders belangen en behoeftes. Gezamenlijke thema’s pakken we op in projecten.

De vereniging BIO-NH is in 2018 opgericht. Anno 2023 is ons ledental gegroeid tot ruim 60 leden. We zoeken nog nieuwe leden, bestuursleden en actieve leden voor onze projectgroepen. Bedrijven met een SKAL-licentie en bedrijven die gaan omschakelen zijn van harte welkom als lid!

Ons bestuur

 • Jan Knook, akkerbouwer in Middenbeemster, voorzitter 
 • René van der Aarde, fruitteler in Hem, secretaris
 • Theo Vlaarvollegronds groenteteler in Andijk, penningmeester
 • Piet Kaateemelkveehouder in Heiloo, contactpersoon projectgroep Land & Bodem 
 • Jan de Wit, melkveehouder in Assendelft
 • Raymond Zijp, schapenhouder in Eilandspolder, contactpersoon PPLG-tafel
 • Izak Bos, akkerbouwer Haarlemmermeer

Naast het bestuur zijn er twee projectgroepen actief in de vereniging. Zij houden zich bezig met de inhoudelijk verdieping en de concrete uitwerking van de thema’s Land & Bodem en Regionale afzet.

Onze activiteiten

 • Jaarlijkse ledenvergadering: elk jaar in maart zal het bestuur het jaarverslag presenteren en de plannen voor het nieuwe jaar toelichten. De verslagen van bijeenkomsten staan in het nieuwsbrievenarchief
 • Biocafés: in een biocafé combineren we een inhoudelijk thema met gezelligheid. De thema’s worden voorbereid door de projectgroepen, soms met een expert als spreker of soms wordt er een excursie georganiseerd. Het streven is minimaal 2 biocafés per jaar. Daarnaast zullen we ook aansluiten bij (bio)bijeenkomsten van andere organisaties.
 • Projecten: door middel van (onderzoeks)projecten willen we kennis delen en opbouwen.
 • Nieuwsbrieven: circa twee keer per jaar geven we een nieuwsbrief uit met daarin een update van onze projecten en een aankondiging van activiteiten.
 • Flyer: om consumenten aan te moedigen om biologisch en lokaal te kopen, hebben we een flyer gemaakt. Bekijk de flyer hier.

Contact

Voor meer informatie of suggesties kunt u contact met ons opnemen. Onze (interim) secretaris René van der Aarde kunt u bereiken via:

Bent u biologische ondernemer? Meldt u dan via deze pagina aan als lid. Voor slechts 50 euro per jaar maakt u deel uit van ons netwerk.

Volg ons op Facebook!