De Biologische sector is constant in ontwikkeling. Deze ontwikkeling vraagt om een locatie waar innovaties worden onderzocht, onderbouwd en zichtbaar gemaakt. In het Ontwerp Bio-Fieldlab Noord-Holland wordt er gestreefd naar een gebiedsgerichte aanpak, waarbij kennis en innovatie ontstaan door samenwerking.

Door duurzame teelt, product- en techniekontwikkeling ontstaat er een toekomstbestendige manier van bedrijfsvoering, geïnspireerd door de biologische sector. Specifieke vragen vanuit de biologische sector kunnen worden opgepakt en toepassingen kunnen straks worden uitgetest in het fieldlab. Zo kunnen er bijvoorbeeld demo’s met mechanische onkruidbestrijding plaatsvinden, of kunnen de effecten van stikstofuitspoeling onder biologische omstandigheden worden verkend.

Wat is een fieldlab? Een fieldlab is een praktijkomgeving, waar ondernemers en kennisinstellingen samenwerken en experimenteren met de ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologie. In dit geval ligt de focus op biologische landbouw.

Samenwerking in ontwerp en uitvoering fieldlab

Op dit moment zit het fieldlab nog in de ontwerpfase en is er een akkoord gegeven op het maken van een ontwerpplan. Verwacht wordt dat het ontwerp in de zomer van 2024 opgeleverd wordt, waarna gestart wordt met de realisatie van het fieldlab. Het ontwerpplan biologische fieldlab is tot stand gekomen door een samenwerking tussen:

  • Vereniging BIO-NH
  • Coöperatieve Vereniging Bionext U.A
  • Hogeschool Inholland
  • Aardappelen WestFriesland
  • de Lepelaar
  • Ekoplaza Alkmaar BV
  • Maatschap A.L. Noordermeer en J.A.L. Noordermeer
  • Louis Bolk Instituut

Een mooie verscheidenheid aan initiatiefnemers dus. Deze partijen dragen met hun kennis en ervaring ieder hun steentje bij, zodat het fieldlab een mooi voorbeeld wordt van toekomstbestendige bedrijfsvoering voor biologische landbouw.

Bezoek aan de Biofach 2024 in Neurenberg, Duitsland