Na vanaf 1980 tot 2001 een biologisch-dynamisch melkveebedrijf te hebben gehad, is het bedrijf sindsdien een extensief biologisch bedrijf met 7 ha. blijvend kruidenrijk grasland en 11,5 ha. waarop we afwisselend biologische bloemkool/broccoli en een mengsel van gras en rode/witte klaver telen. Het grasklaver mengsel gaat naar een biologische veehouder. Ik vind het belangrijk om op een meer natuurlijke manier landbouw te bedrijven, dus zonder chemische hulpstoffen. Ook heb ik de behoefte om de geteelde producten zo te verwaarden er samenwerking ontstaat met de consument. Dat ging goed in de begintijd van de biologische landbouw. Later kwam er meer afstand. Nu, na corona, zijn er nieuwe ontwikkelingen waardoor ik misschien alsnog mijn wens kan realiseren.

We verkopen midi baaltjes kruidenrijk hooi op het bedrijf. Ons adres is: Vereweg 17, 1671 PD Medemblik.

Tot ziens op ons gemengde bedrijf,

Kees Over
Biologisch boer