Onze doelstellingen

Ons doel is het opbouwen van een regionaal netwerk waarin:

  • biologische boeren en ondernemers in de keten elkaar weten te vinden
  • de belangen van de biologische sector in Noord-Holland worden vertegenwoordigd
  • kennis en ervaring wordt opgebouwd en gedeeld
  • gezamenlijk (onderzoeks)projecten worden opgezet
  • de vereniging fungeert als aanspreekpunt voor lokale overheden en relevante (agrarische) organisaties.

Het bestuur

Voorzitter:     Jan Knook (interim)akkerbouwer in Middenbeemster
Secretaris:     René van der Aarde (interim) – fruitteler in omschakeling in Hem
Penningmeester:     Theo Vlaar – vollegronds groenteteler in Andijk
Bestuurslid/contactpersoon projectgroep Land en Bodem:     Piet Kaatee – melkveehouder in Heiloo
Bestuurslid/contactpersoon projectgroep Regionale afzet:     Karlijn Kraan – ondernemer Maalderij De Gouden Engel in Koedijk

Overige bestuursleden:
Paul Wagenaar – melkveehouder in Wijdenes
Paul Noordermeer – biologische groothandel in Middenmeer
Raymond Zijp – schapenhouder in Eilandspolder

Activiteiten van de vereniging

Jaarlijkse ledenvergadering
Elk jaar in maart zal het bestuur het jaarverslag presenteren en de plannen voor het nieuwe jaar toelichten.

Biocafés
In een biocafé combineren we een inhoudelijk thema met gezelligheid. De thema’s worden voorbereid door de projectgroepen, soms met een expert als spreker of soms wordt er een excursie georganiseerd. Het streven is minimaal 2 biocafés per jaar. Daarnaast zullen we ook aansluiten bij (bio)bijeenkomsten van andere organisaties.

Activiteiten worden aangekondigd in de nieuwsbrieven. De verslagen van eerdere bijeenkomsten staan in het nieuwsbrievenarchief. 

Projectgroepen 
Naast het bestuur zijn 2 projectgroepen actief in de vereniging. Zij houden zich bezig met de inhoudelijk verdieping en de concrete uitwerking van de thema’s Land en bodem en Korte ketens/Regionale afzet. Voor meer informatie zie Land en Bodem of Samenwerking in afzet in NH.