De biologisch-dynamische landbouw gaat uit van een samenhang tussen mens, plant, dier, bodem en kosmos. Bodemvruchtbaarheid staat hier centraal. Biologisch dynamische boeren werken zoveel mogelijk met gesloten kringlopen en bevorderen actief de biodiversiteit op hun bedrijf en land. Er gelden nog hogere dierenwelzijnsnormen dan bij biologisch. www.stichtingdemeter.nl