Het begrip ‘organic’ (biologisch) staat (sinds 1940) voor een concept van het agrarisch bedrijf als een systeem waarin alle componenten (bodemmineralen, organische stof, micro-organismen, insecten, planten, dieren en mensen) met elkaar verbonden zijn.

De regels waar biologische producten aan moeten voldoen zijn vastgesteld door de Europese Unie. De goedgekeurde producten dragen het Europese logo:

De beginselen zijn uitgewerkt in de volgende kenmerken:

 • Producten moeten voor minimaal 95% uit gecertificeerde biologische ingrediënten bestaan.
 • De overige 5% toevoegingen als zout en gist moeten voldoen aan richtlijnen
 • Het moet duidelijk zijn waar de ingrediënten precies vandaan komen.
 • Er zijn geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.
 • Er is geen kunstmest gebruikt.
 • Gewassen worden in de volle grond verbouwd.
 • Producten zijn niet genetisch gemodificeerd.
 • Er is aandacht voor het gezond houden van water en bodem.
 • Er zijn richtlijnen waar dierenwelzijn minimaal aan moet voldoen.
 • Dieren kunnen naar buiten.
 • Dieren krijgen biologisch voer en geen groeihormonen of preventief antibiotica toegediend.